AUTOMAATIKA, ROBOOTIKA TEADUR

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledž on regionaalne akadeemiline õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konkurentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse. Õpetamine põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Kolledži lõpetajad on ettevõtlikud, ambitsioonikad ning tööjõuturul kõrgelt hinnatud. Virumaa kolledž vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Ida-Virumaal.
www.taltech.ee/virumaa

Üldnõuded kandidaadile
Ametikohal on vajalik: doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon automaatika, robootika, mehhatroonika vms erialal või nende erialadega seotud valdkondades; tööks vajalik keeleoskus: eesti keele oskus soovitavalt kesktasemel, inglise keele oskus kesktasemel.

Tööle asumise aeg
Tööle asumine kokkuleppel

Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
motivatsioonikiri; antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; CV koos publikatsioonide loeteluga; vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang

Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
natalja.pavlova@taltech.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850