EESTI KEELE ÕPETAJA

Kiviõli linna lasteaed Kannike
Kiviõli
Haridusasutuse lühike tutvustus
Lasteaed “Kannike” asub Ida-Virumaal Lüganuse vallas Kiviõli linnas. Lasteaias töötab 11 rühma. Lasteaias on kolm sõimerühma: kaks eesti ja üks vene õppekeelega. Neli aiarühma eesti õppekeelega, üks aiarühma vene õppekeelega ja kolm keelekümblusrühma.
Üldnõuded kandidaadile
• kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus
• loovus ning meeskonnatöö oskus
• hea pingetaluvus ja empaatilisus
• arvuti kasutamisoskus
• eesti keele oskus C1-tasemel.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad.
Tööle asumise aeg
01.september 2023
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
53439160
Lasteaia koduleht
www.kannike.info

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850