FÜÜSIKA ÕPETAJA

Sillamäe Gümnaasium
Sillamäe

Haridusasutuse lühike tutvustus

Sillamäe Gümnaasium alustas õppetegevust 1. septembril 2012. Ida-Virumaa esimene puhas gümnaasium moodustati kolme Sillamäe kooli gümnaasiumiosade baasil. Esimesel õppeaastal alustas Viru tn 26 koolihoones 160 õpilast. Esialgu oli kasutusel kaks õppekava- enne 2010.a kehtinud õppekaval alustanud õpilastele (12.klass) ja uue riikliku õppekava alusel koostatud gümnaasiumi õppekava järgi (11. ja 10.klassid). Gümnaasiumis oli ja on võimalik õppida kolmel õppesuunal: reaalõppesuunal, looduse ja keskkonna õppesuunal ja humanitaarõppesuunal.Koolis töötab ligemale 30 õpetajat ja 20 spetsialisti ja majanduspersonali töötajat.

https://home.sillamaegymn.edu.ee/et

Tööle asumise aeg
Esimesel võimalusel, hiljemalt augustis 2023.a

Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV, motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia.

Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
Arno Kaseniit, direktor@sillamaegymn.edu.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850