KEELEKÜMBLUSKLASSI KLASSIÕPETAJA

Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
alates 1. septembrist 2023 oleme põhikool

https://kesklinna.edu.ee/

Üldnõuded kandidaadile
magistrikraad, eesti keele oskus C1 tasemel

Tööle asumise aeg

1. september 2023

Vajalikud dokumendid kandideerimiseks

CV, isikut tõendava dokumendi koopia; sooviavaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
direktor.kesklinna@gmail.com , personal.kesklinna@gmail.com

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850