KEEMIA VANEMLEKTOR

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
Haridusasutuse tutvustus 
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledž on regionaalne akadeemiline õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konkurentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse. Õpetamine põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Kolledži lõpetajad on ettevõtlikud, ambitsioonikad ning tööjõuturul kõrgelt hinnatud. Virumaa kolledž vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Ida-Virumaal.
Üldnõuded kandidaadile
doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon keemia ja/või keemiatehnoloogia valdkonnas; tööks vajalik keelteoskus: eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Sobival kandidaadil palume saata motivatsioonikiri; antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; CV koos publikatsioonide loeteluga; vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang.
Koduleht: www.taltech.ee/virumaa

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850