KIRJANDUSE ÕPETAJA

Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kohtla-Järve Gümnaasium on riigigümnaasium Ida-Virumaal, mis ühendab hoolikalt valitud ja kutsutud õpetajate ja koolipersonaliga teotahtelisi ning missoonitundega sõbralikke ja toredaid inimesi. Inimesi, kes soovivad teha head kooli, mille keskmes on õpilane – tolerantne, ennast juhtiv ning motiveeritud tulevikuinimene, kes on avatud, uudishimulik ja valmis toime tulema tänapäeva maailma ees seisvate väljakutsetega. Aga samuti ka oma isikliku õnne kujundamisega. Soovime, et meie kool oleks unistuste ja unistamise kool, kuhu õpilased sooviksid iga päev tulla, kus neid toetatakse ning kus nad tunneksid end turvaliselt. Kõik tegevused meie koolis lähtuvad sellest, et õpilastel oleks võimalikult innustav ja arendav õpi- ja arengukeskkond ning töötajad oleksid motiveeritud, heatujulised ning toetavad õpilaste partnerid. Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolihoone on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist. Samas on tänapäeva kool hoopis laiem mõiste, mis ei piirdu kaugelti vaid koolihoonega. Õpitakse kõikjal ja piire pole. Soovime olla heaks partneriks teistele koolidele, aga samavõrra pakkuda neile ka tugevat konkurentsi, sest konkurents on edasiviiv. Asume Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel, mille ümber on kaunis loodus ja kus elavad inimesed, kes on sõbralikud, lootusrikkad ning valmis tegema suurt hüpet tuleviku Eestisse ja maailma. Siinne arengu- ja kasvupotentsiaal on suurim ning edu viljade maitse magus. #VallutaHomne
Üldnõuded kandidaadile
• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel)
• eesti keele oskus C1 tasemel
• digipädevus
• väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus
• pingetaluvus
Tööle asumise aeg
Kokkuleppel
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
• Motivatsioonikiri
• CV
• Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
Haridusasutuse koduleht
https://kjg.ee/meie-kool/kutse-meeskonda/
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
• Lisaküsimuste korral helista direktor Hendrik Agurile 507 7757 või kirjuta hendrik.agur@kjg.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850