KLASSIÕPETAJA TOIMETULEKUÕPPEL

Ahtme Kool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Õpilaste erivajadused on toimetulekuõpe ja eritugi

Riigikool erivajadustega õpilastele
www.ahtmekool.ee

Üldnõuded kandidaadile
vastavus kvalifikatsiooninõuetele

Tööle asumise aeg
01.09.2023
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
haridusdokumentide koopiad

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850