LASTEAIA KEELEKÜMBLUSRÜHMA ÕPETAJA

Sillamäe lasteaed Päikseke
Sillamäe
Haridusasutuse lühike tutvustus
Sillamäe Lasteaed Päikseke kuulub 2009. aastast Ettevõtliku kooli lasteaedade võrgustikku. Antud programmi raames lasteaias toimub Teatrikool, elukutsetega tutvustamine seoses praktilise eluga, õppemängude- ja asjade valmistamine oma kätega, heategevuslik tegevus, aktiivne projekti tegevus. Lasteaiale omistati Kuldstandardi, ettevõtlikku õppe standardi hindamise alusel. Lasteaed on Keelekümblusprogrammi liige 2008.aastast, mille tulemusena on antud programmi raames konverentsioonide, seminaride, õppematerjalide aktiivne osaleja. Alates septembrist 2018 aastast lasteaias tegutseb pilootprojekt „Eesti keelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ ühes vene õppekeelega rühmas, mis on toetanud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Lasteaed on „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmi liige alates 2019 a. novembrist. Lasteaia eripäraks on töötav Tervisekool, mille eesmärgiks terviseedendamine, mis väljendub laste ja töötajate ühistes tervisenädalates terviseteadlikkuse tõstmises ja tervislike eluviiside väärtustamises igapäevaelus.
Üldnõuded kandidaadile
Haridustase – kõrgharidus. Eesti keel – C1 / emakeelena / hariduskeelena. Vene keele -suhtlemistasemel.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
avaldus;
CV;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (diplomi koopia);
eesti keele tasemetunnistus / hariduskeel / emakeel muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumentide koopiad saata hiljemalt 31.03.2023.a. kell. 12.00. digitaalselt allkirjastatuna elektroonposti aadressil paiksekesillamae@gmail.com või paberkandjal Sillamäe lasteaed Päikseke, Juri Gagarini 25, 40233.
Tööle asumise aeg
01.09.2023
Haridusasutuse koduleht
www.paikseke.ee
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
3973995, paiksekesillamae@gmail.com

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850