LOODUSTEADUSTE ÕPETAJA

Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Oleme kakskeelne kool Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, olles linna kõige suurem kool – 600 õpilasega. Kool on pika keelekümbluskogemusega. 2/3 õpilastest õpib eesti õppekeelega klassis või keelekümblusklassis. Koolipere on toetav ja avatud.
https://www.malevapk.ee/et/
Üldnõuded kandidaadile
Magistrikraad loodusainetes, eesti keel emakeelena või C1 tasemel

Tööle asumise aeg
01.09.2023 a
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV, haridust tõendavad dokumendid, keeletaset tõendav dokument

Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
Eva Adamson 55925532 eva.adamson@malevapk.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850