MITTEFORMAALSE HARIDUSE KOORDINAATOR

Kohtla-Nõmme Kool/ Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus
Kohtla-Nõmme
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kohtla-Nõmme Kool on Toila vallavalitsuse poolt hallatav asutus, mis hõlmab endas lasteaeda ja põhikooli ning lähtub riiklikust õppekavast. Kohtla-Nõmme Kool on tulevikku vaatav, ajalugu kandev, väärtusi kujundav ning kogukonda kaasav organisatsioon, kus igaühe tugevusi võimestatakse ja teineteist märgatakse. / Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus on Toila vallavalitsuse hallatav asutus, mille üks eesmärk on noorsootöö korraldamine ning arendamine Toila vallas. Asutuse haldusalas olevate noortekeskuste fookuses on luua mitteformaalne õpikeskkond, kus noorel avaneb võimalus kasutada maksimaalselt oma potentsiaali ning kujuneda muutuste agendiks ühiskonnas.
https://www.kohtlanomme.edu.ee
Üldnõuded kandidaadile
Ootame, et kandidaat oleks ennastjuhtiv, kohusetundlik, algatus- ja vastutusvõimeline, loova lähenemisega, aus ning lahendustele orienteeritud. On võimeline leidma noortega ühise keele. Omandatud on kõrgharidus, soovituslikult noorsootööalane. Eesti keele oskus on kõrgtasemel ning julgus suhelda ka inglise keeles.

Tööle asumise aeg
22.08 2023

Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning haridust tõendavate dokumentide koopia.
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
Mariliis Oder Kohtla-Nõmme Kool mariliis.oder@kohtlanomme.edu.ee +372 56 83 93 91 Maarja-Liisa Lepsalu Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus maarjaliisa.lepsalu@toila.ee +372 56 65 37 15

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850