MUUSIKAÕPETAJA

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool – 410 õpilasega põhikool Kohtla-Järvel, mis on avatud ja kiire reageerimisega kool. Ettevõtliku hoiakuga, teevad koostööd Eesti Haigekassaga karjäärinõustamise valdkonnas. Aktiivne õpilasesindus, regulaarselt toimuvad projektipäevad.
www.kjsp.ee
Üldnõuded kandidaadile
Kvalifikatsiooninõuetele vastavus sh eesti keele oskus vähemalt C1 tasemele

Tööle asumise aeg
august 2023

Tööaeg
1,0
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Dokumentide koopiad

Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
Svetlana Vladimirova tel +372 524 1282 svetlana.vladimirova@kjsp.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850