SOTSIAALPEDAGOOG

Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kakskeelne 600-õpilasega kool Kohtla-Järve linnas. Koolis õpivad erineva kodukeelega õpilased. Õpetajad on nii emakeelt eesti keelena kui ka muukeelena kõnelevad. Olenemata keelest on maja sõbralik, üksmeelne ja üksteist toetav.
https://www.malevapk.ee/et/
Üldnõuded kandidaadile
Erialana magistrikraad, eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel.
Tööle asumise aeg
01.09.2023

Tööaeg
0,5 koormus
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV, haridust tõendavad dokumendid, keeletaset tõendav dokument

Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
Eva Adamson 55925532 eva.adamson@malevapk.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850