Goldbergi masina ehitamise juhend 1 – 3 klassi õppijale:

Goldbergi masinaks nimetatakse ükskõik millist seadeldist, mis koosneb paljudest lihtsamatest mehhanismidest ja mis teostab väga keerulist teed pidi mingit väga lihtsat ülesannet.

Goldbergi masinad koosnevad paljudest lihtsamatest esemetest ja lihtmehhanismidest (näiteks kaldpinnad, kangid, kruvid, plokid, haakuvad hammasrattad jne). Kehadele mõjuvad erinevad jõud, mis põhjustavad nende kehade veeretamist, libisemist, põrkamist, pöörlemist ja liikumissuuna muutumist. Liikuvad  kehad mõjutavad omakorda teisi kehi jõududega, pannes need liikuma (doominoefekt).

Goldbergi masinad näivad töötavat väga lihtsalt, kuid eelnev töö, et panna kõik masina etapid järjestikku toimima, võtab küllalt palju aega. Goldbergi masina konstrueerimiseks pole reegleid. Masina ehitajad saavad lasta oma fantaasial lennata ja kasutada igasuguseid esemeid selle ehitamiseks. Tähtis on, et masin töötaks algusest lõpuni ilma katkemata ja väliselt sekkumata. Goldbergi masinad ei tohi liiga teha inimestele ega loomadele.

EESMÄRK: Ehitada toimiv Goldbergi masin ehk ahelreakstsiooni masin.

ÕPIVÄLJUND: Peatumatu ahela loomine; oskus näha põhjus-tagajärg seoseid.

KATSE LÄBIVIIMISEKS VAJAMINEVAD MATERJALID: Kasuta kodus olevaid igapäevaseid esemeid ja vahendeid (raamatud, mänguasjad, niit-nöör, veepudelid jne).