Pea Peale Pööratud nädal – lastevanemate, õpetajate ja laste kohtumispaik!

 Käesolev õppeaasta lõppeb Ida-Virumaal kohe eriti põnevalt, sest 

Ettevõtlik Kool PÖÖRAB 30.maist-5.juunini  Ida-Virumaal klassiruumi PEA PEALE!

 Pea Peale Pööratud klassiruumi nädalal vahetame ära ROLLID:

Õpilastest > saavad õpetajad

Õpetajast > mentor ja vaatleja

Lapsevanemast > külalisõpilane oma lapse jaoks

Hea õpilane!

Kas teadsid, et see kes õpetab, õpib ise kõige rohkem!

Ole julge, mine oma õpetaja juurde ning ütle talle, et sa tahad olla õpetaja!

Kasuta Pea Peale Pööratud nädalat, sest sul erakordne võimalus saada kogemus õpetajana ja jagada tarkust täiskasvanutele!

Hea lapsevanem!

Soovid, et sinu laps oleks ennastjuhtiv õppija. Aga selleks, et laps ise õpiks, on neil vaja jõuda õpetamiseni!

Kas oled valmis õppimisele kaasa aitama? Pöördu oma lapse õpetaja poole ja ütle, et sa tahad oma panuse anda! Lubame, et saad rohkem teada, kuidas ettevõtlik õppimine käib,  kuidas ilma testita testida oma lapse teadmisi ja oskusi ning saad meelde tuletada, mis tunne on olla taas õpilane.

Hea õpetaja!

Õpetamine on parim viis õppimiseks!

Pea Peale Pööratud nädalal ei pööra me tähelepanu õpetamisele, vaid sellele kuidas õppida ja õpetajatena hoiame ennast tagasi, et me liiga palju õppijate eest ära ei teeks!

Anna oma õpilastele võimalus mingi teema ISE selgeks õppida, koostada ülesandeid ja ka tund läbi viia lapsevanema peal, kelle põhikoolist on möödas umbes 20 aastat!  Sina saad vaadelda ja jälgida oma õpilasi õppimas!

Kas info tekitab segadust? Ära muretse! Oleme appi kutsunud hardismentori Triinu Pääsik, kes aitab sind tunni ettevalmistuse ja korraldamisega (2 seminari) ja pakub mentorlust.

Eesmärk kahe seminari puhul on suunata õpetajad ISE mõtlema ja valikuid tegema. Seminaridele saad ennast kirja panna SIIN

  • 12. mail kell 12-14 korraldame ettevalmistava 1. seminari Zoom keskkonnas, kus jagame häid nippe, kuidas PPP nädalasse tundi planeerida.

Osalejatelt palume eelnevalt valida 2-3 teemat, mille käsitlemise nad õpilaste kätesse PPP nädalal usaldaksid.

Ühtlasi tasub osalejatel arvestada oma selle päeva plaani tehes, et võib juhtuda, et nad tahaksid peale seda kolleegidega arutada ja juba konkreetsemaid plaane luua.

Teemadeks:

– pea peale pööratud klassiruumi idee

– lapsevanem > külalisõpilase roll ja ülesanne

– õpilane > õpetaja roll ja ülesanne

– õpetaja > mentori roll – mida teeb või ei tee, mis võib juhtuda, mida õpetaja võib endas tunda, millal sekkuda ja millal mitte jne.

– õpetaja > vaatleja roll – mida teeb või ei tee, milliseid andmeid saab koguda, mida ja mille jaoks ma jälgin jne

– mida veel saab teha, kui huvi ja jaksu on, kuid ei pea (ehk nt õpilastega vestlusring, õpitulemuste hindamine jne)

– alustame planeerimise protsessiga (see on läbivalt koguaeg juures ehk teema + mõtteharjutused + kohe kirja)

Tulemiks: mustandversioon enda ideest

  • 9. juunil kell 14 korraldame tagasisidestava 2. seminari

Eesmärk on võimaldada kogemuste jagamist erinevate rollide puhul

Teemadeks;

– õpetaja eeltöö – mida sa plaanisid ja mis tegelikult juhtus (kuidas õpilased reageerisid, kuidas tegutsesid)

– mentori roll – mis üllatas? mis meeldis? mis valmistas ebamugavust? mida tahaksid korrata?

– vaatleja roll – mida vaatlesid? millist infot said? kas ja kuidas märkisid?

– lõpuring – mida avastasid selles protsessis õpilaste puhul? mida avastasid enda kohta?

Kui sa oled ettevõtlik õpetaja ja võimaldad PPP nädalal lastele teistmoodi õppimist, siis registreeri oma tund!

Ettevõtliku Kooli eesmärk on iseseivate, ennastjuhtivate, ettevõtliku hoiakuga ja elus hakkamasaajate noorte kujundamine. Loodame, et Pea Peale Pööratud nädal aitab paremini mõista, mida tähendab muutunud õpikäsitus, kuidas õppetöö on elule lähemale toodud ja miks on õppimine muutunud õpilasele kui ka õpetajale meeldivamaks ja tänapäevasemaks?

Pea Peale Pööratud nädalat rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks-  tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“ (PATEE) projektist “Ida-Virumaa PATEE 2019-2023” 2014-2020.5.04.19-0392

Pea Peale Pööratud nädalal osalemine on Ettevõtliku Kooli liikmetele TASUTA.

TAHAN-SUUDAN-TEEN😊

Kui Sul on küsimusi või soovid saada rohkem infot, siis palun kirjuta: halis.varimae@ivek.ee