KOOLITUS: Õpiväljundite koostamise ja hindamise põhimõtted ehk nippe, kuidas sõnastada hinnatavaid õpiväljundeid

3.-4. märtsil toimub Toila SPA Hotellis õpetajatele ja õppejuhtidele suunatud koolitus „Õpiväljundite koostamise ja hindamise põhimõtted ehk nippe, kuidas sõnastada hinnatavaid õpiväljundeid“ (Ettevõtliku Kooli Standardis 3.1.7 Õppimist toetav hindamine 3.2.1.Ettevõtlikkuspädevusega seotud arengueesmärgid, 3.2.3 Ettevõtliku õppe korraldus)

Koolitus on praktiline ning õppeprotsessis lähtutakse aktiivõppe põhimõtetest.

Eesmärk:

Eesmärk on suunata ja juhendada osalejaid koostama õppeprotsessi eesmärgist ning sisust
lähtuvalt hinnatavaid ning õppimist toetavaid õpiväljundeid.

Õpiväljund:

• Mõistab õppija õppeprotsessi ja tunnikonspekt mõisteid ning nende vahelist sidusust ja
kasutab neid õppetunni koostamisel eesmärgipäraselt.
• Õppija sõnastab oskuslikult tunnikonspekti kohustuslikud komponendid (eesmärk,
sihtgrupp, õpiväljundid, hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid jne) valib
õpiväljundite saavutamiseks õppimist toetavad õppe- ja hindamismeetodid ning
hindamiskriteeriumid.
• Õppija töötab välja 10 min sidusa, tervikliku, õppijate eripära arvestava väljundipõhise
tunnikonspekti ja viib selle põhjal läbi näidistunni/esitluse (grupitööna).

Sihtrühm:

alusharidus pedagoog, algkoolipedagoog, huvihariduse õpetaja/juhendaja

Koolitaja:

Astrid Viik (Pärnu Pernova Hariduskeskus)

Õppe maht ja ülesehitus:

24 akadeemilist tundi, millest 14 tundi on auditoorset tööd ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (sh kokkusaamine veebis tagasisidestamise eesmärgil).

Hind:

Ettevõtliku Kooli Ida-Viru võrgustiku õpetajale on koolitus TASUTA! Teisele soovijatele 155.-

Kui Sul on küsimusi või soovid saada rohkem infot, siis palun kirjuta:

halis.varimae@ivek.ee