Kõrgkool

Ida-Virumaa piirkondlikud kolledžid

TalTech Virumaa kolledž

TalTech Virumaa kolledžis saab õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe ja kahel magistriõppe erialal päeva- ja sessioonõppe vormis:

– keemiatehnoloogia;
– telemaatika ja arukad süsteemid (IT)
– masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine;
– äriinfotehnoloogia (magistriõpe);
– kütuste keemia ja tehnoloogia (magistriõpe).

Ida-Virumaa ettevõtete suur huvi noorte kõrgharidusega spetsialistide vastu tagab suurepärased praktikavõimalused. Õpingute jooksul on võimalik teenida seega taskuraha või isegi kuni poole koormusega tööl käia.

Töötava inimese jaoks on aga hea lahendus sessioonõpe ning õppida saab nädalavahetustel.

Kolledžis kasutatakse palju nüüdisaegseid õppemeetodeid, mh videokonverentse ja e-õpet.

Üliõpilastel on võimalik kandideerida kohalike omavalitsuste, ettevõtete ning tulemus- ja õppestipendiumitele.

Lõpetajad saavad TalTechi diplomi ja õiguse jätkata õpinguid sama või mõne teise kõrgkooli magistri- ja/või doktoriõppes.

Kolledži eeliseks on üliõpilaskeskne lähenemine, mis suurtes ülikoolides pole võimalik.

Kolledži vahetus läheduses paikneb soodsate hindadega üliõpilaselamu.

Kolledžisse saab konkureerida ka juhul, kui riigieksamid on jäänud mingil põhjusel tegemata.

Haridus, mis töötab!

Info TalTechi kohta:

Tartu Ülikooli Narva Kolledž

TÜ Narva Kolledž on kujunenud ainsaks Eesti kakskeelsete üldharidus- ja keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Lisaks saab kolledžis õppida järgmistel erialadel: noorsootöö, ettevõtlus ja projektijuhtimine ning IT-süsteemide arendamine.

Kindlaks eripäraks on mitmekeelne õppetöö ja mitmekultuuriline keskkond. Selline õpikeskkond annab elukogemuse, mida väärtustatakse kõikjal.

Kolledžist saab Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga tunnustatud akadeemilise kraadi, laiapõhjalise ja interdistsiplinaarse teadmiste pagasi, mitmekülgse keele- ja kultuurikogemuse, kõrge konkurentsivõime tööturul ning suhtlusvõrgustiku kogu eluks.

Praegu on kolledžis kokku 25 õppejõudu, kellest üheksa on doktorikraadiga. Meie erialadel on õppejõududeks oma ala spetsialistid Narvast, Tartust, Pärnust ja Tallinnast. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna õppeasutusena iseloomustab kolledžit tihe koostöö ühiskonnateaduste, psühholoogia, politoloogia, majandusteaduste ja paljude teiste erialade õppejõudude ja üliõpilastega, samuti välisülikoolide ja avaliku sektori asutustega.

Kolledži hoone on kõige uuenduslikum õppehoone Euroopa idapiiril, kus on loodud suurepärased tingimused nii õppimiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

  1. aasta oktoobrist saavad üliõpilased elada värskelt ehitatud majutushoones aadressil Narva, Kerese 14.

Narva kolledž – rohkem kui ülikool!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja heaoluvaldkonna riiklik rakenduskõrgkool ning ainus kõrgkool Ida-Virumaal, kus on võimalik omandada õe ja hooldustöötaja eriala. Alates 2020. aastast on Kohtla-Järve struktuuriüksuses avatud ka tegevusterapeudi eriala. Kohtla-Järve struktuuriüksus on Ida-Virumaal tunnustatud oma õppijasõbraliku töö- ja õpikeskkonna ning kvalifitseeritud õppejõudude poolest. Õppekavasid iseloomustab tõenduspõhisus, nüüdisaegne lähenemine, patsiendikesksus, avatus ja kaasatus. Õppepraktikale saab minna kõikidesse tervishoiuasutustessse Eestis, samuti välisriikidesse, kuna kõrgkool osaleb mitmes rahvusvahelises koostööprojektis.

Õe õppekava edukalt läbinud inimene võib töötada sel erialal kõigis tervishoiuvaldkondades Eestis ja Euroopas. Õpinguid saab soovi korral jätkata Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistriõppes.

Õppima on oodatud igas vanuses õppijad.

Väärt haridus kodu lähedalt!

Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus

Sisekaitseakadeemiast algab Eesti turvalisus. See on kool tulevasele ja juba töötavale päästjale, päästekorraldajale, politseinikule, piirivalvurile, vangla- ning tolliametnikule, samuti valdkonna teadlasele. Akadeemia valmistab nii kutse-, kõrg-, kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Akadeemia õppekeskused asuvad Tallinnas, Paikusel, Väike-Maarjas ja Narvas, kus kõikjal on ühel territooriumil koos nii kool kui ka ühiselamud ja spordirajatised. õppekavad läbitakse üldjuhul mitmes õppekeskuses. Sisekaitseakadeemia Narva õppe- ja majutushoone avati 2.oktoobril 2020. Kohapeal on võimalik õppida tolliinspektori eriala.

Narvas korraldatakse ka mitmete erialade ainekursuseid ja- mooduleid. Kõige suuremas mahus aga korraldatakse Narva õppekeskuses erinevaid praktikaid (avaliku korra kaitsmise, piirikontrolli jms praktikaid). Lisaks korraldab akadeemia Ida-Virumaal sisekaitseõpet gümnaasiumiõpilastele, keeleõppe kursuseid ning erinevaid siseturvalise valdkonna täiendkoolitusi.

Uues õppekeskuses on kõige kaasaegsema varustusega seminariruumid, lasketiir, jõu- ja matisaal, majutus- ja olmeala ning ujula. Akadeemias on palju praktilist õpet ning koolist saad kaasa ka laia suhtlusvõrgustiku, mis toetab sinu arengut ja aitab hiljem töökohal edukalt hakkama saada. Kõigile päevaõppe kadettidele makstakse põhistipendiumi ning tublimad õppurid saavad taotleda ka lisatoetusi. Õppuritele on tagatud head praktikavõimalused ja lõpetajaid on ootamas kindel töökoht ning austusväärne amet.
Turvalisus algab igaühest meist. Tule sinagi 4 TUGEVA meeskonda!