Õppimisvõimalused

Mida kõrgelennulisemalt teeme valikuid, seda võimsamaks kasvame!

Ida-Virumaal on üle 20-ne põhikooli, üle kümne gümnaasiumi (sh 2 riigigümnaasiumi), 4 kõrgkooli ja 1 kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Narvas ja Sillamäel.

Koolid on liitunud paljude üle-eestiliste programmidega: Liikuma Kutsuv Kool, Ettevõtlik Kool, VEPA jpt. Piirkonna eripäraks on keelekümblusklassid. Paljudes koolides on kaugemalt tulnud õppijatele majutuseks pakkuda mugavad õpilaskodud.

Siin on sul võimalik omandada kompleksne haridus, mis tagab minimaalselt kolme keele oskuse, tugeva digipädevuse ning ettevõtliku eluhoiaku. Kõik piirkonna koolid arendavad järjepidevalt õppeprogramme selle nimel.

Õpilasvahetusprogrammidest on õpilaste seas atraktiivsemad VeniVidiVici ja Erasmus+.

Kõrgkoolides on võimalik omandada nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktorikraadi.

Kutsehariduses saab valida paljude erialade vahel ning õppima võivad tulla kõik alates põhikooli lõpetajatest kuni nendeni, kes tahavad teha karjääripööret. Koolidel on hea koostöö kohalike ettevõtetega, et õpe oleks seotud reaalse eluga.

kood/ Jõhvi pakub kaheaastase täiskoormusega programmi igas vanuses täiskasvanutele, kes otsivad enesearendamise või ümberõppe võimalusi. Kool loob tugeva aluse edasisteks ülikooliõpinguteks või tööks tehnoloogiaettevõtetes.

Planeeri oma õpikarjäär Ida-Virus!

Põhikool

Gümnaasium

Kutseharidus

Kõrgkool

Täiendus-
koolitus