Huvitegevus

Huvikoolid on enamasti koondunud suurematesse Ida-Virumaa linnadesse. Väiksemate asulate puhul on omavalitsused leidnud nutika lähenemise ja loonud kõikidele lastele võimaluse huvitegevuseks. Näiteks on Lüganuse vald pannud käima huvikooli bussi. Huvitegevus toimub ka kohalikes noortekeskustes, mis on kujunenud asendamatuks mitteformaalse hariduse pakkujaks – ikka selleks, et jõuda võimalikult paljude laste ja noorteni. Heaks eeskujuks on Sillamäe huvi- ja noortekeskus Ulei. Põnevad ettevõtmised toimuvad Noorte Meremeeste Klubis Narvas – see on ainuke huvikool Eestis, mis töötab algupärase mereõppe suunal. Samuti on maakonnas mitu spordi-, muusika- ja kunstikooli. Esile tasub tõsta Kiviõli Kunstide Kooli, kuhu on oodatud igas vanuses õppijad alates 4. eluaastast, vastuvõtukatseid ei ole ning võimalus antakse kõikidele soovijatele.