Koostöö

Ettevõtjad

Hea ettevõtja! Anna endast märku, et saaksime koos panustada Ida-Virumaa haridusvaldkonna arengusse. Kui oled valmis võtma töövarjuks õpetaja ja/ või õpilase; sul on pakkuda praktikakohti; sa oled valmis tulema kooli oma valdkonnast rääkima või soovid hoopis meie koolidelt saada sisendit oma tegevuse jaoks, siis võta julgesti ühendust. Võib-olla on sul teisigi põnevaid ideid, mida saame ühiselt Ida-Virumaal ellu viia. Oled väga oodatud!

Edumus

Edumus on haridusalgatus, millega tuuakse töötavaid spetsialiste koolidesse õpetama ühele klassile ühte ainet. Edumuse raames on koolidesse jõudnud nii põhi- kui ka valikaineid õpetama juba üle 40 spetsialisti, kelle seas on ettevõtjaid, juriste, elektriinsenere, proviisoreid ja paljude teiste ametite esindajaid. Edumuse programmis osalejad õpetavad terve õppeaasta jooksul oma põhitöö kõrvalt ühele klassile ainet, mis on neile südamelähedane. Õpetajad läbivad koolituse ja saavad tuge kogenud mentoritelt.

Järgmisest õppeaastast plaanib Edumus koolidesse saata juba 200 spetsialisti, neist mitmed ka Ida-Virumaale koostöös Hariduskopteriga.

Asendusõpetajate programm

Iga päev tekib koolis vajadus mõne asendusõpetaja järele, kuid koolijuhtidel kulub selle kokkuleppimise peale palju aega. Asendusõpetajaid on raske leida ning tundide arvelt asendamine suurendab liialt töökoormust ja -stressi. IGA TUND LOEB ja seega on eesmärgiks, et õpetajaid saaks asendada võimalikult vähese aja- ja energiakuluga! Programm viibki kokku kooli ja kõrgharidusega asendusõpetajad, kes on tunniks ette valmistunud ja oskavad klassi juhtida.

Hariduskopter on liitunud nimetatud programmiga, et vältida õpetajate ülekoormust Ida-Virumaal ja tagada iga ainetunni toimumine.

Ettevõtlik kool

Ettevõtlik Kool on haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlik Kool on alguse saanud Ida-Virumaalt ja idee pärineb Šotimaa õppesüsteemist. Programm on tänaseks laienenud üle Eesti ning sellega on liitunud ligikaudu 150 lasteaeda ja kooli. Hariduskopter seisab selle eest, et Ettevõtlik Kool jõuaks kõikide Ida-Virumaa haridusasutusteni.