Kutseharidus

Meie aitame kirjutada sinu edulugu!

Ida-Viru Kutsehariduskeskus

Ida-Virumaal on võimalik kutseharidust omandada Ida-Viru Kutsehariduskeskuses (IVKHK) õppekohaga Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. See on suuruselt teine Eesti kutseõppeasutus, kus on üle 2500 õpilase ja 270 töötaja. Kutseharidus on suurepärane valik põhi- ja/või keskhariduse omandanud noortele, samuti on uut eriala oodatud õppima kõik täiskasvanud, kes tahavad teha karjääripööret või saada lihtsalt uusi oskusi.

IVKHK valmistab ainukesena Eestis ette keskastme spetsialiste mäe- ja keemiatööstuse ettevõtetele ning keemia- ja keskkonnakaitse laboritele. Lisaks viib keskus läbi kutseeksameid.

IT Akadeemias saab õppida tarkvaraarendajaks ja IT-süsteemide spetsialistiks. See sobib just nendele tublidele põhikooli lõpetajatele, kes soovivad omandada lisaks keskharidusele ka IT-alaseid oskusi ning plaanivad hiljem jätkata õpinguid ülikoolis.

Samuti vajab üldise elukvaliteedi pidev tõus pühendunud spetsialiste teeninduses ja toitlustuses: müüjaid, kokki, pagareid, turismikorraldajaid, toitlustus-, hotelli-, puhastusteenindajaid jt. Ka neid erialasid pakub just IVKHK.

Igas õppekavas on karjääriplaneerimise ja ettevõtlusaluste moodul. Eesmärgiks on see, et inimene tuleks toime oma tööelu juhtimisega nüüdisaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse igapäevategevuses on tähtis roll rahvusvahelisel koostööl. Koolil on head koostöösuhted välisriikide haridusasutuste ja ettevõtetega. Välismaal käib eri projektide raames õppimas keskmiselt 80 õpilast ja 25 töötajat, näiteks ettevõtluspraktikal, stažeerimas koolides ja ettevõtetes või võõrkeeleoskust arendamas. Lisaks sellele korraldab kutsehariduskeskus õppereise või -üritusi, arvestades iga õppekavarühma arenguvajadusi (näitused ja messid, kutsevõistlused, koolide ja ettevõtete külastused). Kooli õpilased osalevad iga aasta rahvusvahelistel kutsevõistlustel, kus on saavutatud suurepäraseid tulemusi.

IVKHK-s töötavad missioonitundega entusiastlikud ja professionaalsed õpetajad ning sellel on tugev materiaalne baas ja ajakohased seadmed. Samuti on kutsehariduskeskusel pikaajaline tihe koostöö regiooni suurettevõtetega. Õppijasõbralikud õpilaskodud on Sillamäel ja Jõhvis.

Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

NB! Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud õppimisvõimalused ka erivajadustega inimestele.

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses on võimalik õppida kutseõppe hooldustöötaja õppekaval. Kandideerida on võimalik põhi- ja keskhariduse baasil, põhiharidusega kandideerijal on kohustuslik esitada tööandja soovituskiri.

Lõpetamise eelduseks on edukalt sooritatud õppekavas ettenähtud eksamid, arvestused, praktikad ja lõpueksam. Praktikat on võimalik sooritada erinevates tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuseid osutavates asutustes paindliku praktikagraafiku alusel ning vahetusõpilasena projektide raames väljaspool Eestit. Hooldustöötaja koolituse läbinu võib töötada kõigis tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkondades Eestis.

Õppeaeg hooldustöötaja kutseõppes on kaks aastat, mille jooksul omandatakse põhiteadmised vastavalt kutsekvalifikatsioonist tulenevatele nõuetele ning kooli lõpetanu saab kutseõppe läbimist tõendava tunnistuse.