Ida-Viru füüsika teema-aasta “Särtsust pingeni”

Hariduskopter algatab 2021. aastal teema-aastate korraldamise Ida-Virumaal, et tõsta muu hulgas hariduskvaliteeti ühes või teises valdkonnas, mida koolid ise oluliseks peavad. 2020. aasta lõpus viidi Ida-Virumaa lasteaia- ja koolijuhtide seas läbi küsitlus, et kaardistada, milline teema võiks fookuses olla. Esimeseks teemaks saigi füüsika, et populariseerida selle õppimist ja õpetamist ning laiema eesmärgina avada füüsika olemust ja mõistmist.

Füüsika teema-aasta 2021 eesmärgid:

  • Positiivse hoiaku kujundamine lastes ja noortes, situatsioonilise huvi väljaarendamine sügavamaks isiklikuks huviks, et luua parem ettevalmistus füüsikas ning laiemalt muudes loodus- ja täppisteadustes.
  • Eri haridustaseme (lasteaed, põhikool, gümnaasium, kõrgkool) õpetajate koostöö soodustamine, ühised täiendkoolitused ja õpiringide korraldamine praktilise füüsika õpetamiseks.
  • Füüsika- ja tehnoloogiaringide ning huvihariduse kättesaadavuse suurendamine, õppesisu ja tugisüsteemide arendamine, formaalhariduse ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste lõimimine.
  • Teadliku ja süsteemse kokkupuute loomine tööeluga ettevõtete ja üldhariduskoolide koostöö abil, asjatundliku karjääriinfo pakkumine õppijatele.

Esmakordselt toome füüsika teema-aasta kaudu kokku mitmes vanuseastmes lapsed ja noored, et nad saaksid üksteiselt õppida.

Arendame piirkonna füüsikaõpetajate koostööd ja loome uusi partnerlussuhteid kohalike ettevõtetega, et luua ka edaspidi õpilastele võimalusi mõtestada füüsika põnevat maailma koolimajast väljaspool.

Füüsika teema-aastal ootavad huvilisi ees põnevad meeskondlikud ülesanded, kus saavad oma loovuse proovile panna nii koolieelikud kui ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilased ning kõrgkooli tudengid. Samuti on võimalik füüsikaseadusi tõlgendada ja ise õppematerjale ning demokatseid luua videokonkursil ning panna ennast proovile füüsikarallil või arukate füüsikute akadeemias.

Tegevusi ja üritusi korraldab Hariduskopteri õppekvaliteedi töörühm koostöös füüsikaõpetajatest ja loodushariduse edendajatest koosneva ekspertide grupiga.

Teema aasta tegevuste elluviimisele on oma olulise panuse andnud:
– Teivi Gabriel (töögrupi eestvedaja, Kohtla-Järve Gümnaasium)
– Külli Mänd (Voka lasteaed Naksitrallid)
– Mikk Antson (Kohtla-Järve Gümnaasium)
– Riina Vaht (Jõhvi Gümnaasium)
– Veroonika Shirokova (TalTech Virumaa kolledž)
– Sergei Pavlov (TalTech Virumaa kolledž)
– Sergei Ponomar (TalTech Virumaa kolledž)
– Reimo Maasik (Kadrina Keskkool)
– Hälis Rooste (Ettevõtlik Kool)