Videokonkurss “Füüsika meie ümber”

Märka füüsikat enda ümber

“Särtsust pingeni” teema-aasta raames toimub videokonkurss, kus fookuses on füüsikaseaduste tõlgendamine ja katsete tegemine oma valitud teema avamiseks ja kirjeldamiseks.

Tegevus toetab füüsika paremat mõistmist, sest noored panevad videosse oma selgituse valitud füüsikalise loodusseaduse kohta. Loodud videosid saavad haridusasutused hiljem kasutada ka õppematerjalina.

Sihtgrupp:  lasteaia lapsed, I-III kooliaste, gümnaasium, kõrgkool

Kui Sul on küsimusi või soovid saada rohkem infot, siis palun kirjuta: hariduskopter@gmail.com