Gümnaasium

Ida-Virumaa gümnaasiumid arendavad pidevalt oma koolide õppekavu, et pakkuda noortele konkurentsivõimelist ja kvaliteetset haridust, mis tagavad kolme keele oskuse, tugevad digipädevused ning elujaatava ettevõtliku hoiaku elus hakkama saamiseks.

Ida-Virumaal tegutseb kaks riigigümnaasiumi: Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Koolid on kaasaegsed ja innovaatilised ning seal õppivad erinevate kodukeeltega õpilased viibivad mitmekultuurilises koolikeskkonnas, mis on suurepäraseks võimaluseks keele omandamisel.Õpetajateks on hoolikalt valitud nooruslikud ja särasilmsed inimesed üle Eesti, kes armastavad oma tööd.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekeeleks on eesti keel ning kool tegutseb ühtse Eesti kooli põhimõtteid järgides mitmekultuurilises ja- keelelises keskkonnas, kus peetakse tähtsaks õpilase igakülgset toetamist ja inimeste vahelist austust ning head läbisaamist. Noortel on oma õpitee kujundamiseks valida kolme valdkonna vahel:

a) reaal- ja loodusteaduste valdkond,  mille alla kuulub lennunduse moodul, digisüsteemide moodul ja meditsiini moodul. Lennunduse moodulis läbivad noored erapiloodi teooriakoolituse ning tublimad ka praktika, saades teise õppeaasta lõpuks erapiloodi litsentsi.

b) kultuurivaldkond, milles saab valida etenduskunstide või ajakirjanduse ja meeida õppemooduli vahel. Etenduskunstide moodulit juhendab maestro Neeme Kuningas ning ajakirjandust ja meediat Hannes Võrno;

c) üldõppe valdkond,  mille all asuvad üldõppemoodulis keskendub noor tugevale gümnaasiumiharidusele ning kujundab valikainete lisamisega oma eelistused. Koolis tegutseb kontsert-noorteorkester, bändid ning segakoor. Tuge saavad nii need, kes soovivad omandada hea eesti keele, kui ka eriandekad, kelle soov on osaleda aineolümpiaadidel ja võistlustel.

Jõhvi Gümnaasiumist  konkurentsivõimeline haridus ja ettevalmistus ülikooliks! Koolis on akadeemiline, kaasaegne ja mitmekultuuriline õpikeskkond, kvaliteetne eestikeelne õpe ja lai valik praktilisi valikmooduleid:
a) meditsiin ja keemia
b) sisejulgeolek
c) loodusteadused ja tehnoloogia
d) infotehnoloogia
e) sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
f) kaunid kunstid ja teater
g) sport ja liikumine
h) turism ja meedia

Jõhvi Gümnaasiumi õpetaja ja õpilane on inimlik, loov ja tark. Õpetaja ja õpilane on koolis eelkõige partnerid.
Jõhvi Gümnaasiumi õppija on oma Tuleviku Arhitekt!

Mitmed gümnaasiumid Ida-Virumaal on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli, Ettevõtliku Kooli, VEPA ja KIVA võrgustikuga. Tegutsevad eesti keele keelekümblusklassid, esindatud on ka inglise keele keelekümblus (nt Narva Soldino Gümnaasiumis). Samuti on mõneski koolis võimalik ühte või teist ainet õppida kas inglise, vene ja/või saksa keeles.

Keelte õppimiseks on suurepärane koht Narva Keeltelütseum, mis on keelte õppimiseks suurepärane koht. Valikaineteks on inglise, saksa, hiina ja ukraina keel. Keeltelütseumi õpilased on loomingulised isiksused, kellel on huvi koolivälise tegevuse ja spordi vastu. Narva Kesklinna Gümnaasiumis on õppekavas muude põhiainetundide kõrval maletund ning prantsuse ja saksa keele tunnid. Narva Soldino Gümnaasium on seadnud prioriteediks rahvusvahelise koostöö ja liitunud UNESCO koolide võrgustikuga, osaledes seega mitmetes rahvusvahelistes projektides.

Kiviõli I Keskkool osaleb Archimedese rahvusvahelistes projektides, KIK-i programmides ja lööb aktiivselt kaasa kogukonnaprojektides (Unistuste jooks, Loomefest). Koolis on loodud tugev õpilaste mentorsüsteem.