Põhikool

Ida-Virumaal on omanäolised põhikoolid, millest mõnigi paikneb looduskaunis kohas. Väiksemates pannakse rõhku õuesõppele ja kogukonna kaasamisele õppetöösse. Paljud Ida-Virumaa põhikoolid on liitunud programmidega Liikuma Kutsuv Kool, Ettevõtlik Kool ja VEPA. Fookuses on õpilaste enda algatused ja ettevõtlikkuse toetamine.

Keelekümblusklasse luuakse üha juurde, sest nende järele on piirkonnas vajadus. Koolides toimub nii varajane kui ka hiline keelekümblus.