EESTI KEELE ÕPETAJA

Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kohtla-Järve Järve Kool – keskmise suurusega, 350 õpilasega põhikool Kohtla Järves, mille tunnuslauseks on “Õppimine on ettenägelike privilgeeg.” Kool, mis on avatud uutele väljakutsetele, ideedele, koostööle. Rakendatakse individuaalset lähenemist õpilastele. Alates 1. septembrist 2022 kuulub Kohta – Järve Kooli riigikoolide perre, sügisel pidas kooli kogukond oma 100. sünnipäeva ja liigume üheskoos sajaga ikka edasi 🙂
Üldnõuded kandidaadile
Ootused kandidaadile erialane haridus (vähemalt bakalaureusekraad, magister võib olla omandamisel); soovi töötada õpilastega ja tahet panustada noorte haridusse loovus ja digipädevused; sisemist motivatsiooni, avatud meelt ja koostöö väärtustamist; aktiivset osavõttu kooli üldtegevustest ning panustamist kooli arengusse, leiad igale probleemile mitu lahendust, mitte igale lahendusele mitu probleemi.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri ” Mina, Kohtla – Järve Kooli väärtuse kandja “
Tööle asumise aeg
21.08.2023
Haridusasutuse koduleht
https://www.jarve.edu.ee/
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
tarmo.post@jarve.edu.ee.

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850