INGLISE KEELE ÕPETAJA

Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kohtla-Järve Järve Kool keskmise suurusega, 350 õpilasega põhikool Kohtla Järves, mille tunnuslauseks on Õppimine on ettenägelike privilgeeg. Kool, mis on avatud uutele väljakutsetele, ideedele, koostööle. Rakendatakse individuaalset lähenemist õpilastele.
Üldnõuded kandidaadile
Ootused kandidaadile erialane haridus (vähemalt bakalaureusekraad, magister võib olla omandamisel); soovi töötada õpilastega ja tahet panustada noorte haridusse loovus ja digipädevused; sisemist motivatsiooni, avatud meelt ja koostöö väärtustamist; aktiivset osavõttu kooli üldtegevustest ning panustamist kooli arengusse, leiad igale probleemile mitu lahendust, mitte igale lahendusele mitu probleemi
Tööle asumise aeg
Kohe
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV ja motivatsioonikiri” Mina, Kohta – Järve kooli väärtuste kandja”
Haridusasutuse koduleht
https://jarve.edu.ee/
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
tarmo.post@järve.edu.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850