MUUSIKAÕPETAJA

Sillamäe Lasteaed Päikseke
Sillamäe
Haridusasutuse lühike tutvustus
Sillamäe Lasteaed Päikseke kuulub 2009. aastast Ettevõtliku kooli lasteaedade võrgustikku. Antud programmi raames lasteaias toimub Teatrikool, elukutsetega tutvustamine seoses praktilise eluga, õppemängude- ja asjade valmistamine oma kätega, heategevuslik tegevus, aktiivne projekti tegevus. Lasteaiale omistati Kuldstandardi, ettevõtlikku õppe standardi hindamise alusel. Lasteaed on Keelekümblusprogrammi liige 2008.aastast, mille tulemusena on antud programmi raames konverentsioonide, seminaride, õppematerjalide aktiivne osaleja. Lasteaed on „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmi liige alates 2019 a. novembrist. Lasteaia eripäraks on töötav Tervisekool, mille eesmärgiks terviseedendamine, mis väljendub laste ja töötajate ühistes tervisenädalates terviseteadlikkuse tõstmises ja tervislike eluviiside väärtustamises igapäevaelus.
Üldnõuded kandidaadile
Kõrgharidus, pedagoogilised kompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele
Tööle asumise aeg
august 2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
avaldus, CV, eesti keele tunnistus (või haridusekeel on eesti keel) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
Haridusasutuse koduleht
www.paikseke.ee
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
3973995, paiksekesillamae@gmail.com
Link töökuulutusele
https://paikseke.ee/est/2016-03-13-23-57-39/sillamae-lasteaed-paikseke-ootab-oma-meeskonda

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850