Õpetajale

Suur tänu, et olete oma kooliga otsustanud kasutada Hariduskopteri õppekvaliteedi töörühma poolt pakutud füüsika teema-aastaga seotud tööriista. Särtsust Pingeni katselabori õpijuhised on valminud haridusprogrammi Ettevõtlik kool metoodikat silmas pidades.

Särtsust pingeni katselabori veebileht avatakse noortele kuude kaupa. Iga kord ootab õpilasi uus ülesanne: tööülesannete video, konkreetsed õpijuhised ja tööde esitlemine. Kuu on üles ehitatud sellisel moel, et õpilased tegelevad mõtestatud ja eesmärgipärase tegevusega täiesti iseseisvalt ning saavad vajalikud juhtnöörid ja selgitused selle veebilehe vahendusel. Õpetajapoolne juhendamine või töö peaks sealjuures jääma minimaalseks.

Õpetajale jääbki vaid ülesanne tagada vajaminevad vahendid ning avada kuu alguses õpilastele nende tööde üleslaadimiseks vastav keskkond, kus õpilased saavad ka teiste töid näha (soovitame Padlet’it, aga selleks võib olla ka Google Drive, Stuudium või muu õpetajale ja õpilastele tuttav keskkond). Link loodud keskkonnale palume saate oma õpilastele kuu alguses. Iga kuu lõpus saab õpetaja jälgida, kas kõik projektõppesse kaasatud õpilased on oma tööd üles laadinud. Viimasel päeval selguvad õpilaste hinnangute põhjal parimad tööd. Need palume õpetajatel lisada Padleti keskkonda!


Seega õpetaja ülesandeks jääb:
1) luua võimalused või tagada vajaminevad vahendid ülesannete täitmiseks (võimalus koolist laenutada)

2)luua link sobivasse keskkonda ja jagada seda linki kuu alguses õpilastega

3) jälgida iga nädal, et õppesse kaasatud õpilaste tööd laekuvad

4) laadida kuu lõpus õpilaste valiku põhjal selgunud parimad tööd Padleti keskkonda, ligipääsu saate küsida Ettevõtliku Kooli koordinaatorilt halis.rooste@ivek.ee

Pärast kuu lõppu on võimalik samalt veebilehelt vaadata silmapaistvamaid töid.

Küsimuste korral võtke ühendust:

Hälis Rooste

halis.rooste@ivek.ee

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet