Narva Täiskasvanute Gümnaasium – Narva Täiskasvanute Kool on õpilaste õpetamisele, kasvatusele ning arengule orienteeritud munitsipaalõppeasutus, mis arvestab õpilaste individuaalseid iseärasusi ja hariduslikke erivajadusi. Täiskasvanute kool on ainulaadne kool linnas. Kooli moto on Õppida mitte kooli, vaid elu jaoks.