Narva Vanalinna Riigikool – Parim keelekümbluskool aastatel 2013 ja 2018. Narva Vanalinna Riigikoolis õpivad lapsed, kes valdavad vähamalt 4 keelt. Lisaks eesti keelele õpitakse ka vene-, saksa- ja inglise keelt.