Sinimäe Põhikool – Väike, 111 õpilasega põhikool Narva-Jõesuus. Looduskaunis koht, kokkuhoidev kogukond.