1. Goldbergi masina ehitamise juhend:

Loe juhendit hoolega! Ülesannete juures olevad kastikesed värvi oma lemmikvärvi, see aitab sul näha, kui palju on juba tehtud ja mida on veel vaja teha ära.

Sinu Goldbergi masin koosneb erinevatest komponentidest, mis on võimalik kodust või õuest leida. Võid kasutada endale sobivaid vahendeid: raamatuid, torusid, teipi, liimi, nööri, lego klotse, mootorit, ülekandemehhanisme, mänguasju jne.

Goldbergi masina konstrueerimiseks pole reegleid.

Lase oma fantaasial lennata.

ÕPIJUHISE KOOSTAJA: Sergei Pavlov

VIITED KASUTATUD ALLIKATELE: 

Rube Goldbergi masinad: https://sisu.ut.ee/mehaanika/rube-goldbergi-masinad

Siin saate vaadata valmis tehtud masinaid: https://novaator.err.ee/k/goldbergimasin  

EESMÄRK, KUHU TAHAN JÕUDA: 

Mõtle välja mingi ülesande täitmiseks, nt lambi sisselülitamine, palli viskamine korvi jne.

Masin peab koosnema vähemalt 20 etapist ning ei tohi ülesande täitmisel seiskuda.

ÕPIVÄLJUNDID: 

  • Ehitan peatumata ahela
  • Rakendan teadmisi füüsikast (kehade liikumise seaduspärasusi) ja teistest ainetest
  • Arendan oma loovust
  • Oskan planeerida ja joonistada
  • Analüüsin süsteemi kui terviku käitumist