Katsed 3 – 6 klassi õppijale

1. Kehade ruumala leidmine sukeldusmeetodiga

Eesmärk: Õppida tundma ruumala määramist, ruumalaühikuid

Õpiväljund: Tutvun üleslükkejõuga, sukeldusmeetodiga, ujumistingimustega.

Vajalikud katsevahendid: kauss, purk/klaas, mõõtenõu (köögist ehk leiab; näide pildil), vesi, õun, muna, pinksipall, kivi ja muud, mida võib vette asetada. 

Õpijuhise koostaja: Raimo Maasik 

  EST õpijuhis.pdf

  RUS õpijuhis.pdf

  2. Pudel kummuli vette:

  Eesmärk: Soojusnähtustega tutvumine
  Õpiväljund: Tutvun soojuspaisumisega; soojusjuhtivusega
  Vajalikud katsevahendid: klaaspudel, plastikpudel, külm vesi, soe vesi, kauss
  Õpijuhise koostaja: Raimo Maasik

  EST õpijuhis.pdf

  RUS õpijuhis.pdf