Katsed gümnaasiumi noorele

1. Elektrimootori ehitamine:

Eesmärk: Ehitan töötava elektrimootori
Õpiväljund: Tutvun elektri –  ja magnetnähtustega
Vajalikud katsevahendid: traat, magnet, patarei, nuga, näpitsad, svamm.
Õpijuhise koostaja: Raimo Maasik ft opik.fyysika.ee

  EST õpijuhis.pdf

  RUS õpijuhis.pdf

  2. Elektrokeemilise vooluallika meisterdamine kodus:

  Katse eesmärk: Koostada vaskmünditest ja alumiiniumfooliumist  Volta sammas ning uurida, kas valmistatud samba galvaanielementidest saab patarei, millega panna põlema LED-lamp.
  Katse õpiväljund: Õppija oskab rakendada oma teadmisi keemiast ja füüsikast; Õppija teab katse läbiviimiseks vajalikke ohutuseeskirju
  Katse läbiviimiseks vajaminevad materjalid:

  1. Kummikindad
  2. kahe või viiesentilised mündid (vähemalt 10 tk)
  3. Sidrunhape (10% lahus)
  4. 2 vasktraati (juhtmed) vooluallika  Led lambiga ühendamiseks
  5. Alumiiniumfoolium
  6. Teip
  7. LED lamp (punane)
  8. Kohvifiltri paber või paberrätik

  Viited kasutatud allikatele: 

  https://www.youtube.com/watch?v=vIHfUJu3aKo

  https://uurimislabor.teaduskool.ut.ee/user/themes/uurimislabor/assets/volta-samba-ehitamine.pdf

  https://bioneer.ee/akude-ja-patareide-ajalugu

  Õpijuhise koostaja: Sergei Pavlov, Kohtla-Järve Gümnaasiumi füüsikaõpetaja 

  EST õpijuhis.pdf

  RUS õpijuhis.pdf

  3. Muna tiheduse leidmine:

  Katse eesmärk: Leida sukeldumismeetodiga erineva tüüpi muna tihedus. Uurida, kas muna tihedus sõltub värvist, suurusest, kas vuti- või kanamuna. 

  Katse õpiväljund: Oskab kasutada  keha tiheduse leidmiseks sukeldumismeetodit; Oskab kasutada mõõtevahendeid; Teab ujumise tingimusi; Oskab analüüsida katse tulemusi ja teha järeldusi

  Katse läbiviimiseks vajaminevad materjalid:

  1. Siirup (Heliis)
  2. Kaalud ( 1g täpsusega, aga parem kui 0,1 g täpsusega)
  3. Klaaspurk  vähemalt 500 ml
  4. Valge muna L ja M suurusega, pruun muna L ja M suurusega, vutimuna
  5. Supilusikas
  6. Marker
  7. Joonlaud
  8. Mõõtenõud või mõõteklaas

   Õpijuhise koostaja: Sergei Pavlov, Kohtla-Järve Gümnaasiumi füüsikaõpetaja

   EST õpijuhis.pdf

   RUS õpijuhis.pdf