ABIÕPETAJA

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Kohtla-Järve

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool võtab konkursi korras tööle täiskoormusega ABIÕPETAJA (õppetöö toimub eesti keeles).

Tööle asumise aeg 19.august 2024.a.

Töökoht asub aadressil Pärna tn 49, Kohtla-Järve linn 30326.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  1. pedagoogiline kõrgharidus;
  2. eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel.

 Kandideerijal esitada:

  1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
  2. elulookirjeldus (CV);
  3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
  4. eesti keele oskust tõendav dokument;
  5. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata märksõnaga „Abiõpetaja“ aadressil: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Pärna tn 49, 30326 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: info@kjsp.ee.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolile nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850