DIREKTOR

Sillamäe Vanalinna Kool
Sillamäe
Haridusasutuse lühike tutvustus
Sillamäe Vanalinna Kool asub Sillamäe linnas ja alates 1. septembrist 2023. a tegutseb kahes õppekohas: Hariduse tn 6 ja Geoloogia tn 13. Sillamäe Vanalinna Kool on teadmiste, püüdluste ja saavutuste kool.
Üldnõuded kandidaadile
• Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid;
• eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele;
• kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.
Tööle asumise aeg
03.06.2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
kandideerimisavaldus; elulookirjeldus; motivatsioonikiri; kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Haridusasutuse koduleht
http://www.svlk.edu.ee/
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
Sillamäe Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants, e-post: anneli.rants@sillamae.ee.
Link töökuulutusele
https://www.sillamae.ee/et/toopakkumised

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850