EESTIKEELNE ÕPETAJA

Narva Lasteaed Sädemeke
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
Narva Lasteaed Sädemeke on lapsekeskne, turvaline, traditsioone väärtustav ja lapse mitmekülgset arengut toetav lasteaed.
Üldnõuded kandidaadile
vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsioononõuetele, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus
Tööle asumise aeg
01.04.2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
avaldus, CV, tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta, eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad (C1)
Haridusasutuse koduleht
https://sademekelasteaed.wixsite.com/sademeke?lang=et
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
lasteaed.sademeke@narvakultuur.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850