ERIPEDAGOOG

Narva 6. Kool
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
Narva 6. Kool on munitsipaalne põhikool
Üldnõuded kandidaadile
Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele
Tööle asumise aeg
01.09.2024.a
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV , kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Haridusasutuse koduleht
http://narva6.edu.ee/
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
357 2705, narva6kool@gmail.com

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850