HARIDUSTEHNOLOOG

Narva Eesti Gümnaasium
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
Narva Eesti Riigigümnaasium on uus kool, kus pakume gümnaasiumihariduse omandamise võimalust eestikeelses ja õppija personaalset arengut toetavas keskkonnas.
Üldnõuded kandidaadile
kolleegide haridustehnoloogia-alane nõustamine, koolitamine ja juhendamine; digiõppevara kasutamise korraldamine ning e-kursuste läbiviimise toetamine; ettepanekute tegemine digitaristu kaasajastamiseks ning rakendamiseks; haridustehnoloogia-alases arendustegevuses osalemine; kooli esindamine digitehnoloogia-alastes küsimustes.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
Tööle asumise aeg
Esimesel võimalusel
Haridusasutuse koduleht
nerg.ee
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
Irene Käosaar – irene.kaosaar@nerg.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850