INGLISE KEELE ÕPETAJA

Kohtla-Järve Kesklinna põhikool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool valmistab ette õpilasi edukaks edasiõppimiseks. Igale õpilasele on antud võimalus arendada oma huve ja võimeid, et kooli lõpetades olla edukas ja iseseisev. Meil on ühtehoidev ja üksteisttoetav koolipere. Osaleme Tervise Edendav Kooli programmis, alates 2020. aastast on kool liitunud Ettevõtliku kooli, Liikuma Kutsuv Kooli ja VEPA programmidega. Koolis tegutseb toimekas õpilasesindus. Korraldatakse üritusi ja toimuvad projektipäevad.
Üldnõuded kandidaadile
Eesti keele oskus C1 tasemel.
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse.
Kasuks tuleb töökogemus haridusasutuses
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Konkursil osalemiseks palume esitada CV, sooviavaldus eesti keeles, eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitatava dokumendi koopia.
Tööle asumise aeg
01.09.2023. a
Haridusasutuse koduleht
www.kjkesklinna.edu.ee
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
33 25 210; eda@kjkg.edu.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850