INGLISE KEELE ÕPETAJA

Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe
Haridusasutuse lühike tutvustus
Sillamäe Eesti Põhikoolis õpib 202 õpilast. Enamik koolis õppivatest lastest on pärit muukeelsetest peredest. Kooli eesmärgiks on igati kaasa aidata eestikeelse hariduse ja kultuuri säilimisele ja arengule Sillamäel.
Üldnõuded kandidaadile
Vastavus kvalifikatsiooninõuetele
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, motivatsioonikiri
Tööle asumise aeg
24.08.2023
Haridusasutuse koduleht
https://www.sillapk.edu.ee/
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
Tel: 56671314

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850