INGLISE KEELE ÕPETAJA

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Kohtla-Järve

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool võtab konkursi korras tööle täiskoormusega INGLISE KEELE ÕPETAJA

Tööle asumise aeg 19.august 2024.a.

Töökoht asub aadressil Pärna tn 49, Kohtla-Järve linn 30326.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  1. põhikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 74lg 4);
  2. eesti keele valdamine vähemalt B2-tasemel.

 

Kandideerijal esitada:

  1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
  2. elulookirjeldus (CV);
  3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
  4. eesti keele oskust tõendav dokument;
  5. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 21.aprilliks 2024. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli) märksõnaga „Inglise- ja saksa keele õpetaja“ aadressil: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Pärna tn 49, 30326 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: info@kjsp.ee.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolile nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850