KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe
Haridusasutuse lühike tutvustus
Sillamäe Eesti Põhikool näeb end õppeasutusena, kus on isiksust mitmekülgselt arendav, koostööd soosiv, väärtushinnanguid kujundav ja turvaline eestikeelne õppekeskkond.
Üldnõuded kandidaadile
vastavus kvalifikatsiooninõuetele
Tööle asumise aeg
1.09.2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopia
Haridusasutuse koduleht
https://www.sillapk.edu.ee/
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
tel 56671314

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850