KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Jõhvi Põhikool
Jõhvi
Haridusasutuse lühike tutvustus
Jõhvi Põhikool on traditsioonide hoidja ning eesti keele ja kultuuri kandja, põimides endasse väärtusi nagu usaldusväärsus, koostöövalmidus, loovus ja ratsionaalsus. Kaasaegses õpikeskkonnas on õppimise võimalused mitmekülgsed, hõlmates avatud raamatukogu, õueala, terassi, liikumisala, Jõhvi parki, spordirajatisi ja paiknemist Jõhvi hariduslinnakus. Kool on liitunud erinevate võrgustikega, mis toetavad nii õpilaste kui ka õpetajate arengut ja kooli üldist jätkusuutlikkust – “Ettevõtlik Kool”, “Alustavat õpetajat toetav kool”, “Noored kooli”, “KiVa” , “Vepa”.
Üldnõuded kandidaadile
Otsime oma kooliperre õpetajat, kes: • on väga hea suhtleja; • omab erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni (võib olla ka omandamisel; • valdab eesti keelt emakeelena või C1 tasemel.
Tööle asumise aeg
Esimesel võimalusel või alates 19. august 2024.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed; elulookirjeldus (CV); kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid; eesti keele oskust tõendav dokument; muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid.
Haridusasutuse koduleht
johvipk.edu.ee
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
Kersti Smorodina, e-post kersti.smorodina@johvipk.edu.ee, tel:56604554

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850