KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Narva-Jõesuu Kool
Narva-Jõesuu
Haridusasutuse lühike tutvustus
Vene emakeelega õpilastega põhikool, kus õppetöö toimub eesti keeles’
Üldnõuded kandidaadile
HTM poolt kehtestatud kvalifikatsioonile vastavus
Tööle asumise aeg
21.august 2024.a.
Kandideerimise tähtaeg
19.august 2024.a.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Haridustaset tõendav dokument; CV; õpetaja kutset tõendav dokument; keeleoskust tõendav dokument
Haridusasutuse koduleht
njkk.ee
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
5026523

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850