LIIKUMISÕPETAJA

Narva Lasteaed Potsataja
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
Narva Potsataja Lasteaias on 13 rühma: 4 sõimerühma, 7 keelekümblusrühma. Lasteaias toimivad huviringid: male, robootika (Mindhub), vokaalstuudio. Meie lasteaed aktiivselt osaleb eTtwinningu programmides ja sai kvaliteedi märku 2023-l aastal. Alates 2019.aastast kasutame Kneippi metoodikat.
Üldnõuded kandidaadile
1. vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; 2. eesti keel emakeelena või C1 keeletase; 3. eelkoolipedagoogika teadmised ja oskused; 4. soovitav eelnev töökogemus lasteaias või haridusasutuses.
Tööle asumise aeg
Kokkuleppel
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV (elulookirjeldus), motivatsioonikiri, avaldus direktori nimele, eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, koolituste läbimise tunnistuste koopiad.
Haridusasutuse koduleht
https://potsataja.edu.ee
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
3549969, 3570007

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850