LOODUSAINETE ÕPETAJA

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus

Kooli kultuuri iseloomustavad neli põhiväärtust, mida jagavad meie kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad:

  • Kanname hoolt enda ja kaaslaste eest. Peame lugu nii meiega sarnaste veendumuste kui ka meist erinevatest inimestest ja arvamustest.
  • Püstitame kõrgeid eesmärke, ei karda töös vigu teha ja tulemuse saavutamise nimel otsast peale alustada.
  • Usume sellesse, mida ette võtame.
  • Omandame ja saame rõõmuga uusi teadmisi ja jagame oma kogemusi teistega.
Üldnõuded kandidaadile
1.põhikooli ja gümnaasimi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 741 lg 4).
2.eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel.
Tööle asumise aeg
19. august 2024.a.
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed; elulookirjeldus (CV); kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid; eesti keele oskust tõendav dokument; muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid.
Haridusasutuse koduleht
www.kjsp.ee
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
Koolijuht: Svetlana Vladimirova, tel: 5241282

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850