OSKUSAINETE ÕPETAJA (TEHNOLOOGIA, KÄSITÖÖ, KODUNDUS)

Narva Kreenholmi Kool
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
Kreenholmi Kool asub Narva ajaloolises piirkonnas, lähedal on kutseõppekeskus, Artresidents. Koolis on üle 590 õpilase. Olemas tehnoloogia kabinetid
Üldnõuded kandidaadile
vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, vähemalt B2 tasemel keeleoskus
Tööle asumise aeg
21.august 2024
Kandideerimise tähtaeg
10.august 2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
1) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
2) curriculum vitae või elulookirjeldus;
3) kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
4) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.
Haridusasutuse koduleht
https://nkg.ee/
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
direktor@kreenholmi.edu.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850