RÜHMAÕPETAJA

Narva Lasteaed Sädemeke
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
Narva Lasteaia Sädemeke õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
Üldnõuded kandidaadile
• vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; • eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel; • töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Tööle asumise aeg
01.08.2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
1. kirjalik avaldus; 2. motivatsioonikiri; 3. CV (elulookirjeldus); 4. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; 5. eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad (C1); 6. isikut tõendava dokumendi ärakiri.
Haridusasutuse koduleht
https://sademekelasteaed.wixsite.com/sademeke?lang=et
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
3573423

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850