RÜHMAÕPETAJA

Voka Lasteaed Naksitrallid
Voka
Haridusasutuse lühike tutvustus
4+1 rühmaline; eestikeelne; väärtustame lapsest lähtuvat õpetamismetoodikat ja õuesõpet. Ettevõtliku Kooli hõbetase.
Üldnõuded kandidaadile
Kvalifikatsiooninõuded, keeleoskus, liikumis- või käsitööhuvi
Tööle asumise aeg
august 2023
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Avaldus, CV, mot.kiri, har. tõendava dokumendi koopia
Kontakt kandideerimiseks ja lisaküsimusteks
direktor@vokalasteaed.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850